top of page

Boyun-Sırt-Bel

Omurgamız boyun, sırt, bel, sakrum ve koksigs olmak üzere 5 bölümden oluşur. 

Boyun, başı taşımak ve omuriliğin en önemli kısmını içinde korumak gibi hayati iki görevi üstlenmiştir. Bu bölüm 7 omur ile aralarına yerleşmiş disklerden oluşur. Hareket açıklığı omurganın diğer iki bölümü olan sırt ve bel bölgelerine göre fazladır. Boyun bölgesi stres, uyku bozuklukları gibi duygusal sorunlardan çok etkilenir. Çünkü, duygusal dünyanın hareket sistemindeki ekranı gibidir. Kazalarda kamçı etkisiyle de yaralanmaya açıktır. 

Omurganın sırt kısmında 12 adet omur ve disk yer alır. Hareket açıklığının çok az olması asli görevinin bir gereğidir. Bilindiği gibi, sırt omurları hemen ön kısmında konumlanan iç organlar için “yük taşıyan” sağlam bir kolon oluşturur. 

Omurganın bel parçası vücudun tam ortasındadır. 5 omur ve 5 diskten oluşur. Tıpkı boyun ve sırt gibi, içinde omuriliğin son kısmını taşır. 

Binyıllar içinde gelişen “belkemiği” deyimi ile vücudun hareketinde ne denli önemli pay sahibi olduğunu anlayabiliriz. İstatistiklere göre, bir insanın yaşamı boyunca en az bir kere bel ağrısı ile tanışma ihtimali % 100’dür. Bunu açıklayan evrim felsefesi der ki: “İnsanoğlu iki ayak üzerinde hareket eden tek omurgalıdır. Dört ayaklı olmaktan vazgeçtiği anda bel ağrısını satın almıştır.” 

Boyun, sırt ve belin yapısında yer alan omur, faset eklem, kıkırdak, disk, omurilik, sinir kökleri ve kasların etkilenmesi ile çeşitli hastalıklar oluşur: 

Omur... çökme kırıkları 

Kıkırdak... osteoartrit (kireçlenme) 

Faset eklem... listesis, lizis 

Disk... boyun, sırt bel fıtıkları, diskitis 

Omurilik... dar spinal kanal 

Sinirler... kök basıları, torasik çıkış sendromu 

Kaslar... miyofasiyal ağrı sendromu, fibromiyalji sendromu

bottom of page