top of page

Bizce

VİZYONUMUZ

Kişinin günlük iş, meslek ve spor/dans yaşamına en kısa sürede dönmesini sağlamak amacıyla tedaviyi planlamak ve hastayı bedensel, psikolojik ve sosyal açıdan bir bütün olarak ele almak.

 

MİSYONUMUZ

 • Hasta, doktor ve fizyoterapist arasında tam bir ekip ruhu yaratmak.

 • Tedavide en güncel bilgi ve teknikleri bilgi ve deneyimlerimizle yorumlayarak kullanmak.

 • İnsani değerleri ve meslek etiğini her türlü kaygının üstünde tutmak.

 • Sıkıntılı tedavi sürecini olabildiğince iyi anılar bırakacak şekilde yaşamak ve yaşatmak.

İLKE VE DEĞERLERİMİZ

 

 • Hizmet anlayışımızın odağında her zaman “hasta” vardır.

 • Teşhis ve tedavinin başarısı tam bir ekip çalışması gerektirir. Hasta, hastanın doktoru, cerrah ve fizyoterapistten oluşan ekip düzenli ve sağlıklı bilgi akışından sorumludur.

 • Bilgi ve deneyimlerimizi “sürekli eğitim”le geliştirmek temel ilkelerimizdendir.

 • Modern tıbbın gereklerinden “konsültasyon sistemi”ni veya “ikinci görüş”ü gerekli görürsek mutlaka kullanırız.

 • Hastamızı tanı ve tedavisi hakkında ayrıntılı bilgilendirir, sağlığıyla ilgili tüm kararlarda aktif rol almaya davet ederiz.

 • Uzun sürebilecek tedavi programları boyunca gerekli olan “moral desteği” rehabilitasyon ekibimizle sağlamayı görev biliriz.

 • Hastamız bizim için, bir tanı ve tedavi planlaması olmanın çok ötesinde, “ailesi, işi, sosyal hayatı, projeleri ve hayalleri” olan bir değerdir.

 • Sağlık hizmeti tarafların yoğun ”insani ilişki” yaşadıkları çok özel bir ortamdır. Böylesi hassas bir dönemde sağlığını emanet eden kişinin bize teveccüh gösterdiğini düşünür, bilgi, deneyim ve profesyonelliğimizi diri tutmakta özen gösteririz. Buna karşılık, sağlık profesyonellerinin de hastası üzerinde karşılığı maddi kriterlerle ölçülemeyecek bir hakkı olduğuna inanırız.

bottom of page