top of page

Kuyruk Sokumu ve Koksign

Kuyruk sokumu (sakrum) ile leğen kemiğinin yapmış olduğu bir çift eklem bel ağrısının çok önemli nedenlerinden biridir. Gerçekte hareketli olmayan bu eklem “anahtar ve yuvası” gibi geçişli bir yüzeye sahiptir. Gebelikte bu eklem yanlara doğru açılır ve bebeğin leğen kemiği (pelvis) içinde gelişmesine imkan sağlar. Asimetrik ayakta durma, asimetrik oturma ve asimatrik yatış pozisyonları eklemin zorlanmasına ve disfonksiyonuna neden olabilir (sakroiliak eklem disfonksiyonu). Bazı romatizmal hastalıkların bu eklemi tutması kendisini bel ağrısı olarak gösterir. 

Koksigs ise ilkel bir kuyruk kalıntısıdır. Bir fonksiyonu olmayan bu omurga parçası önemli bir ağrı kaynağı olabilmektedir (koksigodinia). Ayrıca popo üzeri düşme sonucu kırılabilir. Uygun tedavi yapılmadığında kronik ağrıya kaynaklık eder.

bottom of page