top of page

Tanı ve Tedavi

Hareket Sistemi’ni var eden tüm yapılar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon disiplininin de konusunu oluşturur. Kemikler, kaslar, eklemler, tendonlar, bağlar, bursalar ve sinirler bu müthiş mekanizmanın “olmazsa olmaz” parçalarıdır ve sistemin ahenk içinde çalışmasını sağlarlar. Sistemin herhangi bir parçasındaki aksama/yaralanma kendini çoğunlukla “ağrı”şeklinde gösterir. Bu göstergeyi sırasıyla hareket güçlüğü, kısıtlılık, şekil bozukluğu, güçsüzlük, çeviklik ve güven hissinde azalma gibi nedenler izler. Sorunun mekanik mi, yoksa sistemik nedenle mi oluştuğunun saptanarak “tanı”mlanması Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı’nın işidir. 

1. Kimi zaman mekanik bir nedenle hareket sisteminde bir sorun oluşur. Bu durumda anatomik yapılara göre; kaslar, kemikler, eklemler, sinir sıkışmaları ve bağlar tanı için değerlendirilir.

(Bel ve boyun fıtıkları, bağ yaralanmaları, donuk omuz, menisküs yaralanması, tenisçi dirseği, artrozlar, miyofasiyal ağrı sendromu bu kapsamdadır.) Tedavide ilaç, egzersiz, istirahat ve bandajlama, fizik tedavi, enjeksiyon yöntemlerinden vakaya en uygun olanı seçilir. Cerrahi müdahaleye gereksinim olup olmadığına da bu aşamada karar verilir.

Kimi zaman da hareket sistemini ilgilendiren veya ağrıya neden olan sistemik problemin tanımlanması gerekir. (Osteoporoz, fibromiyalji sendromu, enflamatuar eklem hastalıkları gibi.) Tedavisi yine ilaç, egzersiz, yaşam modifikasyonu, enjeksiyon seçenekleri içinden planlanır. Gerekli vakalarda ilgili uzmanlıklardan konsültasyon istenir ve hasta multidisipliner bir programla tedavi edilir ve izlenir.

bottom of page